170619 – ועדה לקידום מעמד האישה – הכנסת (1) – Copy [Open nurseries in East Jerusalem and enable women to work!]

אודות engmaanadmin