אסיפה כללית 2 [WAC MAAN holds its 17th AGM: Breaking down walls through equal Arab-Jewish partnership]

אודות engmaanadmin